Nuvaryti arkliai

Spektaklis pagal Horace’o McCoy’aus romaną „Nuvarytus arklius nušauna, ar ne?“.